Profilvalg i musikklubben

Både i musikklubben og nettbutikken har vi inndelt CD'er i profiler

Klubbvalg 1: Nordisk profil. Her finner du norsk og nordisk folkemusikk

Klubbvalg 2: Åpen profil. Dette er et populært profilvalg for alle som er åpen og nysgjerrige på all verdens folkemusikk. Det er her de fleste er medlemmer

Klubbvalg 3: Balkansk profil. Dette er en spesialprofil for Balkanlandene, Sentra- og Øst-Europa og Russland

Klubbvalg 4: Keltisk profil. Her finner du CD'er fra Irland og de øvrige keltiske områdene

Klubbvalg 5: Romaniprofil. Dette er et spesialvalg for Romanimusikk fra hele verden; dvs sigøynere, tatere.

Klubbvalg 6: Jazzprofil. Dette er vår nyeste profill for all verdens jazz og fusjonsmusikk.

Du skal velge en profil som medlem. Uansett profilvalg kan du velge fritt i hele utvalget. Klubbvalget styrer hvilken Månedens album du må ta stilling til om du ønsker eller ikke. Du kan avbestille og bestille over epost, post, faks eller ringe.

 

 

Etnisk Musikklubb ASPhone no.: +47 32 73 56 60